Khalasi Lyrics - Aditya Gadhvi (2023)

Khalasi Lyrics - Aditya Gadhvi

 

Description:


Song: Khalasi
Singer: Aditya Gadhvi
Lyrics: Saumya Joshi
Music: Achint
Music Label: Coke Studio India

Lyrics: 


Gotilo Tame Gotilo Gotilo Gotilo

Tame Gotilo Gotilo Gotilo

Nathi Je Majhama

Khaali Vaavata Dhaja Maa

Evo Haad No Pravasi Gotilo


Gotilo Tame Gotilo Gotilo Gotilo

Tame Gotilo Gotilo Gotilo

Nathi Je Majhama

Khaali Vaavata Dhaja Maa

Evo Haad No Pravasi Gotilo


Ho Kaanthethi Ja Tu Ja Dariye

Dariye Thi Ja Tu Ja Taliye

Kanthethi Ja Tu Ja

Gotilo Tame Gotilo Gotilo Oho


Kaanthethi Ja Tu Ja Ja

Dariye Thi Ja Tu Ja Taliye

Kaanthethi Ja Tu Ja

Gotilo Tame Gotilo Gotilo


Ae Vehva Do Vehva Do Vehva Do Jyan Vahiye

Vehva Do Vehva Do Vehva Do

Revaado Revaado Revaado Jyan Chhaiye

Revaado Revaado Revaado


Vehva Do Vehva Do Vehva Do Have

Revaado Revaado Revaado Have


Nathi Je Majhama

Khaali Vaavata Dhaja Maa

Evo Haad No Pravasi Gotilo


Evo Kaun Chhe Khalasi Manne Kaidone

Enna Thaam Ne Thekaana Manne Daidone

Evo Kaun Chhe Khalasi Manne Kaidone

Gotilo Tame Gotilo Gotilo


Evo Kaun Chhe Khalasi Manne Kaidone

Enna Thaam Ne Thekaana Manne Daidone

Evo Kaun Chhe Khalasi Manne Kaidone

Gotilo Tame Gotilo Gotilo


Khevaiya O Khevaiya

Hambo Re Hai Hai Haiya

Nikli Ja Laine Tu Taari Naiya

Hambo Re Hai Hai Hambo Re Hai


Ae Khevaiya O Khevaiya

Hambo Re Hai Hai Haiya

Nikli Ja Laine Tu Taari Naiya

Hambo Re Hambo Re Hai Hai Haiya


Ae Vehva Do Vehva Do

Vehva Do Jyan Vahiye

Vehva Do Vehva Do Vehva Do


Revaado Revaado Revaado Jyaan Chaiye

Revaado Revaado Revaado

Vehva Do Vehva Do Vehva Do Ahi

Revaado Revado Revado Ahi


Nathi Je Majhama

Khaali Vaavata Dhaja Maa

Evo Haad No Pravasi Gotilo


Evo Kaun Chhe Khalasi Manne Kaidone

Enna Thaam Ne Thekaana Manne Daidone

Evo Kaun Chhe Khalasi Manne Kaidone

Gotilo Tame Gotilo Gotilo


Evo Kaun Chhe Khalasi Manne Kaidone

Enna Thaam Ne Thekaana Manne Daidone

Are Jadelu Na Shodhe Ane Shodhelu Na Gote

Evo Khaarvo Khalasi Gotilo


Arey Kinaara Toh Sthir Ane Salamat Hoy

Pan Maanas Enna Maate Nathi Sarjano

Arey Kharvo Khalasi Toh Ee Kehve

Ke Je Fanidhar Naag Jeva Dariya Ni Hame Utre

Anne Utarvu Pade Karan Ke


Kinare Toh Khaali Pade Nani Nani Pagli Ne

Nana Eva Sapna Ni Ret Vaali Dhagali Ne


Tofano Tarap Maare

Halesao Haanfi Jaaye

Toy Jeni Himmat

Ane Haam Nahi Haanfe


Evo Kharvo Khalasi

Evo Haadno Pravasi

Evo Kharvo Khalasi

Evo Haadno Pravasi Gotilo


Gotilo Gotilo

Gotilo Gotilo

Gotilo Gotilo

Gotilo Gotilo


Potana Je Dariyama

Potanij Dubkithi

Jaatnu Amulu Moti Lo


Nathi Je Majhama

Khaali Vaavata Dhaja Maa

Evo Haad No Pravasi Gotilo


Evo Kaun Chhe Khalasi Manne

O Khevaiya

Evo Kaun Che Pravasi Mane

Hai Hai Haiya


Evo Kon Che Khalasi Mane

Laija Naiya

Gotilo Tame Gotilo Gotilo


Evo Kaun Chhe Khalasi Manne

O Khevaiya

Evo Kaun Che Pravasi Mane

Hai Hai Haiya


Evo Kon Che Khalasi Mane

Laija Naiya

Gotilo Tame Gotilo Gotilo


Evo Kaun Chhe Khalasi Manne

O Khevaiya

Evo Kaun Che Pravasi Mane

Hai Hai Haiya


Evo Kon Che Khalasi Mane

Laija Naiya

Gotilo Tame Gotilo Gotilo


Evo Kaun Chhe Khalasi Manne

O Khevaiya

Evo Kaun Che Pravasi Mane

Hai Hai Haiya


Ho Nathi Je Majhama

Khaali Vaavata Dhaja Maa

Evo Haad No Pravasi Gotilo


Hey Gotilo Tame Gotilo Gotilo

Post a Comment

0 Comments